Välkommen till
Thulefastigheter AB

Thulefastigheter utvecklar, äger och förvaltar högkvalitativa fastigheter i Stockholmsområdet

Fastighetsskötseln handhas av Loudden

Felanmälan på 08-545 415 57, www.loudden.se

Vid behov av låssmed kontakta Nybergs Lås AB (Jonas Ekroth), 08-673 27 34
Vid hyres- och förvaltningsfrågor kontakta Thulefastigheter AB, info@thulefastigheter.se eller 070-510 40 10.

Söker ni lokaler eller kompetens inom arkitektur, byggnation och rådgivning, besök www.thulefastighetsutveckling.se